O nama Kontakt e-Račun
Facebook Lukom-doo-Ludbreg
ZAPOČELE PRIPREME ZA SKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom(Članak 28.) obveznici smo razdvajanja komunalnog otpada na miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, plastike, metala, stakla, tekstila i krupnog (glomaznog) otpada. Sukladno tome,  Lukom d.o.o. započinje s pripremama za organizirano skupljanje biorazgradivog otpada na području Grada Ludbrega i okolnih naselja.

Od 1. Travnja 2017. započinje probno skupljanje biorazgradivog otpada koje je besplatno za naše korisnike,a u koje su uključene ulice: A.K.MIOŠIĆA, A.MIHANOVIĆA, ZAGORSKA, P.KREŠIMIRA, FRANKOPANSKA, V.FIZIRA, KOLODVORSKA, VARAŽDINSKA, ZAGREBAČKA, BRAĆE RADIĆ, A.G.MATOŠA, A.NEMČIĆA, A.STARČEVIĆA, J.J.STROSSMAYERA, M.KERSTNERA te ulica IVANA GUNDULIĆA u Ludbregu.

Termini probnog skupljanja biorazgradivog otpada su: 07.04.2017., 05.05.2017. i 02.06.2017., odnosno svaki prvi petak u mjesecu.

Drugom polovicom ožujka će korisnicima na navedenom području probnog skupljanja biti dostavljene posude za odlaganje biootpada.

Korisnici koji imaju vlastite kompostere nisu dužni preuzeti kantu za odlaganje biootpada niti predavati isti.

UPUTE ZA POSTUPANJE S BIORAZGRADIVIM OTPADOM

Galerija slika
Galerija slika
Pogledajte galeriju slika!
© Lukom d.o.o. Ludbreg / 2015
facebook
Ludbreg www.visitludbreg.hr mojaenergija.hr varazdinska-zupanija.hr www.varkom.hr